Case Study Kross

PIM w branży rowerowej: Transformacja zarządzania danymi o produktach dzięki Akeneo i integracji z ERP.

 • Product Information Management
 • Akeneo
Kross strona www

Kross to znany polski producent rowerów, który oferuje także szeroką gamę akcesoriów oraz odzież sportową. Firma działa na rynku zarówno B2B, jak i B2C, utrzymując pozycję jednej z najpopularniejszych marek w branży rowerowej.


Klient miał już doświadczenie z systemem PIM. Choć producent korzystał wcześniej z oprogramowania Akeneo w wersji open-source, nie spełniło ono oczekiwań biznesowych. Nieuporządkowana struktura katalogu utrudniała zarządzanie informacjami o produktach, dlatego poszukiwano nowego rozwiązania PIM. Zadaniem zespołu projektowego Macopedii było wdrożenie elastycznego systemu, dostosowanego do potrzeb ecommerce B2B.

Kross mobilna strona www

Wyzwanie:

Zintegrowanie istniejącego rozwiązania ERP (Enterprise Resource Planning) z nowym systemem PIM Akeneo (Product Information Management).

Uporządkowanie i usystematyzowanie danych o produktach z różnych źródeł w PIM

Rozwiązanie:

W odpowiedzi na te potrzeby i wyzwania, firma Macopedia zaproponowała rozbudowaną strategię wdrożenia, począwszy od dogłębnej analizy przedwdrożeniowej i audytu danych, jakie znajdowały się w systemie SAP ERP. Wybrano wersję Enterprise Akeneo PIM, która oferuje najszerszy pakiet funkcjonalności, serwer, szkolenia i support Akeneo. Realizacja projektu obejmowała następujące etapy:

 • Integracja systemów Akeneo i SAP

  Integracja systemów stanowiła kluczowy element projektu. W systemie SAP ERP zgromadzone są bowiem wszystkie informacje niezbędne do wprowadzenia produktu na rynek, począwszy od danych technicznych, aż po ceny i dostępność. Ze względu na to, że ERP pełnił po części funkcję systemu PIM, przechowywał także wiele atrybutów opisujących produkty.

 • Przygotowanie i grupowanie danych

  Zastosowaliśmy jednolite standardy danych produktowych oraz zweryfikowaliśmy je pod kątem poprawności i kompletności. Przy udziale klienta, skonfigurowaliśmy struktury danych, takie jak kategorie, atrybuty, zależności między produktami. Nowy system Akeneo został napełniony danymi z ERP i poprzedniego PIMa, a następnie zaktualizowany zgodnie z wytycznymi Akeneo.

  Płaska struktura danych w panelu ERP utrudniała grupowanie produktów. Jeśli np. model roweru był dostępny w różnych kolorach, w SAP klienta funkcjonowały one jako niezależne, niepowiązane ze sobą produkty. Dzięki integracji i konwersji danych w systemie PIM, te odrębne produkty zostały zgrupowane w ramach jednego modelu, tworząc strukturę, która odzwierciedla różne warianty tego samego produktu.

  Takie podejście umożliwia bardziej zorganizowane i efektywne zarządzanie informacjami o produkcie, ponieważ wszystkie warianty są teraz połączone w logiczną strukturę. Na najwyższym poziomie jest model produktu, a poniżej niego znajdują się warianty.

  Struktura wariantowa w Akeneo może przyjąć postać 2-poziomowego modelu (gdy mamy produkt z jednym rodzajem wariantu, np. tylko kolory) lub 3-poziomowego modelu (jeśli pomiędzy nimi wyróżniamy jeszcze modele 2-go rzędu, np. kolor może być następnie podzielony wg wielkości ramy).

 • Samodzielna konfiguracja i transformacja atrybutów
Samodzielna konfiguracja i transformacja atrybutów

Na potrzeby integracji stworzyliśmy dedykowany plik konfiguracyjny, w którym można zdefiniować, jakie konkretne cechy produktu z systemu ERP (np. średnica koła) powinny zostać przesłane do systemu PIM i w jaki sposób powinny zostać przypisane do odpowiednich atrybutów w systemie PIM. Zespół Kross może samodzielnie łączyć atrybuty, konfigurować i wywoływać integrację, bez konieczności angażowania zespołu deweloperskiego. Daje to klientowi większą kontrolę i elastyczność.

Oprócz samego importu danych do PIM, zapewniliśmy możliwość przeprowadzenia pewnych operacji na cechach. Przykładowo, można przekształcić atrybut tekstowy na metryczny (zamienić tekst opisujący długość na wartość liczbową). Po tej transformacji, atrybut zostaje zapisany w PIM już w nowej formie, co pomoże klientowi w efektywnym zarządzaniu informacją produktową.

 • Możliwość śledzenia i monitorowania przebiegu integracji oraz jej efektywności
Możliwość śledzenia i monitorowania przebiegu integracji oraz jej efektywności 01
Możliwość śledzenia i monitorowania przebiegu integracji oraz jej efektywności 02

System został wyposażony w dodatkową warstwę, umożliwiającą monitorowanie i śledzenie procesu integracji. Podczas importu danych produktowych do PIM mogą z pewne błędy, na przykład związane z wyborem złego rodzaju atrybutu. Jeśli tak się stanie i po wywołaniu integracji produkty nie zostaną prawidłowo zaimportowane do systemu PIM, klient ma możliwość zdiagnozowania problemu na dedykowanej stronie w panelu Akeneo.

Zakładka została zaprojektowana tak, aby była łatwa i intuicyjna w obsłudze. Oznacza to, że operator, który konfiguruje integrację, nie musi mieć zaawansowanych umiejętności technicznych. Zespół Kross może łatwo zarządzać całym procesem i rozwiązywać problemy.

Rezultaty:

W ciągu 3 miesięcy zaimplementowaliśmy system zarządzania informacją produktową Akeneo dla firmy Kross w obszarze B2B. Zespół projektowy dostarczył elastyczne i skuteczne rozwiązanie zgodne z indywidualnymi potrzebami i wyzwaniami firmy. Klient wyraził satysfakcję ze sposobu realizacji projektu i jego wpływ na procesy w firmie. Kluczowym aspektem był sposób zamodelowania danych oraz customowa integracja.

System Akeneo przyczynił się do usprawnienia wielu zadań związanych z zarządzaniem informacjami o produkcie, takich jak import i aktualizacja danych produktowych. Poprzez standaryzację i automatyzację nastąpiło zmniejszenie ryzyka błędów. Wcześniej, praca ręczna i brak jednolitej struktury mogły prowadzić do nieścisłości i błędów.

Najważniejsze:

 • Elastyczność i rozszerzalność rozwiązania

  Integracja została zaprojektowana z myślą o indywidualnych potrzebach firmy Kross. Klient może samodzielnie wprowadzać zmiany, konfigurować i kontrolować sposób działania integracji. Integracja jest również rozszerzalna, co pozwala na dodawanie nowych funkcji i ustawianie operacji na cechach w przyszłości. Usprawniło to proces migracji i umożliwiło efektywny przepływ danych z systemu ERP, zarówno obecnych, jak i przyszłych.

 • Audyt danych oraz wsparcie konsultacyjne

  Analiza przedwdrożeniowa stanowiła ważny etap, który miał na celu zrozumienie potrzeb firmy. Nie tylko wdrożyliśmy narzędzie do zarządzania danymi produktowymi, ale także zapewniliśmy wsparcie w wielu obszarach – przede wszystkim w modelowaniu docelowej struktury katalogu rowerów i akcesoriów. Wcześniejsza implementacja PIM nie uwzględniała tego kroku i była nieskuteczna, co podkreśla znaczenie doświadczonego partnera wdrożeniowego.

“Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu projektu i jego rezultatów, doceniamy wsparcie konsultacyjne oraz ekspertyzę Macopedii w zakresie modelowania docelowej struktury katalogu rowerów i akcesoriów. Wiedza, zaangażowanie i profesjonalizm przyczyniły się do pomyślnego wdrożenia PIM Akeneo w naszej organizacji.”

Sprawdź jak dopasować technologię do Twoich potrzeb biznesowych

skontaktuj się z nami

Sprawdź inne nasze wdrożenia