Case Study Selsey

Nowy system z uporządkowaną bazą produktów i dostosowany do potrzeb biznesowych klienta.

 • Product Information Management
 • Zwinne tworzenie aplikacji webowych
 • Integracje systemów
 • Consulting i strategia digital commerce
Selsey strona www

Selsey jest jednym z wiodących sprzedawców mebli i artykułów dekoracyjnych w Polsce. Firma prowadzi sprzedaż internetową na ponad 10 rynkach, pozostając również ważnym dostawcą i partnerem Amazon i Wayfair. Od momentu rozpoczęcia działalności w 2013 roku Selsey rozszerzył swój katalog i sieć kanałów sprzedaży, co spowodowało potrzebę uporządkowania danych produktowych. Firma poszukiwała partnera technologicznego specjalizującego się we wdrożeniu Akeneo PIM.

Selsey listing produktów

Wyzwanie:

Dostosowanie domyślnych rozwiązań Akeneo do indywidualnych potrzeb klienta oraz integracja z obecnym systemem ERP.

Rozwiązanie:

 • Wdrożenie Akeneo PIM Enterprise Edition

  Selsey jasno określił swoje potrzeby i spośród dostępnych rozwiązań wybrał Akeneo - Akeneo PIM Enterprise Edition. Wersja ta posiada szeroki zakres funkcjonalności upraszczających i usprawniających zarządzanie informacją o produktach, np. moduł Asset Manager czy moduł dla tzw. jednostek referencyjnych (obiektów służących do opisu produktów, które mają bardziej złożoną strukturę niż standardowe atrybuty). Kolejną zaletą, która zadecydowała o wyborze Akeneo, był intuicyjny i prosty interfejs użytkownika. Wynika to z faktu, że oprogramowanie Akeneo nie jest wdrażane dla jednej osoby czy działu, ale z założenia sprawdza się w pracy wielu zespołów, które w różnym stopniu odpowiadają za dane produktowe.

 • Integracja z pakietem oprogramowania Odoo ERP

  Naszym zadaniem była nie tylko pomoc we wdrożeniu rozwiązania. Kluczowym aspektem była jego integracja z pakietem oprogramowania Odoo ERP. W przypadku Selsey, ERP wspierał wszystkie obszary firmy, dodatkowo częściowo pełniąc funkcję PIM. Procesy zarządzania i przekazywania informacji musiały zostać zmapowane i przeniesione do Akeneo. Choć w Akeneo App Store dostępny jest moduł integracyjny, nie spełniał on celów klienta ani standardów jakościowych Macopedii. Klient ma specyficzną organizację działań w firmie, która musiała być respektowana podczas realizacji projektu. Każda decyzja była poprzedzona konsultacjami i analizą potrzeb. Ostatecznie zaprojektowaliśmy architekturę integracji i opracowaliśmy interfejsy.

 • Efektywna migracja danych do PIM: Znaczenie modelowania danych i atrybutów

  Przenosząc dane z poprzedniego systemu do PIM, wiele pracy włożono w modelowanie danych oraz definiowanie atrybutów i typów atrybutów, aby inne zespoły nie napotkały trudności, gdy zaczną je udostępniać.

“Mieliśmy okazję współpracować z Macopedią przy projekcie wdrożenia Akeneo PIM. W trakcie realizacji projektu Macopedia wykazała się niezwykłym zaangażowaniem w projekt, jak również absolutnym profesjonalizmem. Podczas całego projektu, jako klienci czuliśmy się współodpowiedzialni za efekt końcowy, dzięki czemu rozwiązania były dopasowane do naszych potrzeb. W projekcie Macopedia szukała najlepszych rozwiązań dopasowanych do naszych potrzeb biznesowych, co zaowocowało udanym wdrożeniem Akeneo w krótkim czasie.”


Marta Kowalewska, Product Owner
Selsey
 

Rezultaty:

Prace nad wdrożeniem trwały od listopada 2020 do maja 2021 roku. Klient może w pełni korzystać z możliwości Enterprise Edition (EE) od Akeneo, a problemy, z którymi borykał się wcześniej, zostały wyeliminowane.

Wśród najważniejszych i najbardziej zauważalnych efektów wdrożenia rozwiązania była poprawa jakości danych w systemie. Struktura jest teraz lepiej wymodelowana, dzięki czemu e-commerce ma uporządkowaną i spójną bazę danych o produktach. Zespoły pracujące z produktem mogą łatwo zweryfikować, jaki jest stan informacji o ofercie e-sklepu, jakich informacji brakuje i kto jest odpowiedzialny za dane pola. Dodatkowo przyspieszone zostało zarządzanie, obsługa i dodawanie danych. W wyniku migracji znacząco wzrosła liczba produktów zamieszczonych na platformie e-commerce.

Duże znaczenie w projekcie miała otwartość na potrzeby klienta, dlatego zmodyfikowano domyślne działanie Akeneo. Wyróżnione zostały produkty regularne i wyprzedażowe, ponieważ ich przepływ obsługi w systemach Selsey wygląda inaczej. Wykorzystaliśmy również nasz autorski plugin, który umożliwia automatyczne tłumaczenie dziesiątek tysięcy produktów i atrybutów. Redaktorzy w Akeneo wybierają produkty i atrybuty tekstu, które chcą przetłumaczyć, a następnie wybierają język tłumaczenia. W tym czasie plugin łączy się z Google Translate API. Takie rozwiązanie to ogromne korzyści z biznesowego punktu widzenia - oszczędność czasu i zasobów ludzkich, przyspieszenie procesu go-to-market oraz ułatwienie sprzedaży na różnych rynkach i w różnych językach.

Selsey listing produktów

Najważniejsze:

 • Dedykowane rozwiązania dla biznesu

  Odpowiednio spersonalizowaliśmy system Akeneo, aby spełnić konkretne wymagania klienta. Jedną z możliwości jest przekształcenie prostego produktu w wariant. Odwzorowaliśmy również w Akeneo proces pakowania produktu w opakowania, umożliwiając zespołowi Selsey transfer danych pomiędzy PIM a ERP.

 • Szybsze przygotowanie nowych produktów do sprzedaży

  Jedną z największych korzyści, jakie klient zauważył po produkcyjnym uruchomieniu systemu, był 3-krotny wzrost liczby produktów zamieszczanych na platformie e-commerce.

  To potwierdza jak dużą wartość Akeneo wnosi do organizacji. Coraz więcej osób dostrzega potrzebę utrzymywania aktualnych i wysokiej jakości danych we wszystkich miejscach, a system PIM staje się naturalnym wyborem.

Sprawdź jak dopasować technologię do Twoich potrzeb biznesowych

skontaktuj się z nami

Sprawdź inne nasze wdrożenia