Jak wypracowaliśmy nasze wartości

Jak wypracowaliśmy nasze wartości

Rok 2021 zakończyliśmy oficjalnym ogłoszeniem naszych firmowych wartości. Mimo iż niepozorny, był to jeden z najbardziej wymagających projektów wewnętrznych z jakim mierzyliśmy się w zeszłym roku. Zarówno sposób w jaki go prowadziliśmy jak i efekty końcowe napawają nas duma, dlatego też dzielimy się jego szczegółami.

Za uchwycenie i opisanie wartości naszej firmy odpowiedzialne były dwa zespoły - marketing oraz HR. Taka synergia kompetencji pozwoliła na wypracowanie przemyślanego  copy, ale przede wszystkim dała pewność, że opisywane wartości są naprawdę tymi, które cechują #MacoPeople. 

“Każdy z nas jest inny. Mamy inne charaktery, sposoby bycia... Ale mamy wspólny cel, chcemy pracować w miłej atmosferze i rozwijać się. Wypracowanie głównych wartości firmy pomaga nam skierować się ku wspólnemu celowi pomimo naszej różnorodności.”
Marcin, Symfony Developer

5 kroków, w których opisaliśmy nasze wartości:

Ankieta

Rozpoczęliśmy od przygotowania i rozesłania ogólnofirmowej ankiety. Kwestionariusz składał się z listy 50 ułożonych alfabetycznie wartości oraz pytania otwartego. Każdy z członków zespołu mógł wskazać przynajmniej trzy najbardziej znaczące dla niego wartości firmowe oraz wymienić 10 słów, które kojarzą mu się z Macopedią. Pozwoliło nam to na zawężenie listy do wartości, które mają dla nas największe znaczenie i weryfikacje tych, które nie są istotne (jak sława, która uzyskała 0 wskazań). Po dokładnej analizie podzieliliśmy je na kilka klastrów składających się ze słów często wybieranych i znaczeniowo podobnych. 

Grupy focusowe

Kolejnym krokiem było przedyskutowanie klastrów podczas grup focusowych. Każda z osób w firmie mogła przyjść na spotkania dotyczące obszarów jej najbliższych, dla niej najistotniejszych (rekordzistka pojawiła się na wszystkich). Podczas spotkań, które trwały około 30-60 minut, dyskutowaliśmy o tym, jak rozumiemy wartości połączone w dany klaster. Odkryliśmy, że często jednemu słowu nadajemy różne znaczenia, a uwspólnienie definicji tych wartości umożliwiło nam odejście od słów wybranych w ankiecie do takich, które najlepiej reprezentują to, co dla nas istotne (jak angielskie ownership, które najlepiej oddaje nasze rozumienie odpowiedzialności, choć nie pojawiło się w badaniu ankietowym). 

Opracowanie tekstu

Pogłębione zrozumienie znaczenia wybranych wartości pozwoliło nam na ich precyzyjne opisanie. Inspiracja do stworzenia teskstu było,  Agile Manifesto, które jest mocno ugruntowane w świecie IT. Wybrałyśmy taką formę przedstawienia wartości, ponieważ umożliwia ona oddanie subtelności, które odkryłyśmy podczas pracy z zespołem w grupach focusowych. Dodatkowo, takie źródło inspiracji jest ogromnie ważne dla naszej organizacji, w której nieustannie dążymy do zwinności. 

Feedback od zespołu 

Gotowy tekst przedstawiłyśmy zespołowi w formie wewnętrznego webinaru, który każdy z członków zespołu mógł obejrzeć w dogodnym dla siebie momencie. Postawiłyśmy na taką formę prezentacji, aby prościej było oddać nam intencje stojące za konkretnymi wartościami, przy jednoczesnej dużej przystępności dla odbiorców niezaangażowanych bezpośrednio w proces tworzenia wartości. Nagranie zakończyłyśmy prośbą o udzielenie feedbacku. 

Stworzenie finalnej wersji

Po zebraniu i przeanalizowaniu feedbacku od zespołu wprowadziłyśmy drobne zmiany w tekście wartości. Stworzyłyśmy również listę działań, które chcemy wdrożyć w organizacji, aby nasze wartości nie były tylko chwytliwym tekstem, ale przede wszystkim, aby były one obecne w naszej codziennej pracy. Finalne wdrożenie wartości przez naszego CEO i CTO odbyło się podczas ogólnofirmowego comiesięcznego spotkania Celebration Day. 

“Podobała mi się forma przedstawienia naszych wartości - był to ciekawy webinar, który dostępny jest dla wszystkich, więc zawsze można do niego wrócić i przypomnieć sobie co jest dla nas ważne w firmie. Podoba mi się nasze główne hasło "People over code", z którym się w pełni zgadzam, bo Maco to przede wszystkim świetni ludzie pełni pasji ;).”
Maks, Magento Developer

Jeśli Ty i Twój zespół również stoicie przed wyzwaniem opisania łączących Was wartości oto 5 wniosków, którymi możemy podzielić się po zakończeniu naszego procesu:

Nie bój się podjąć wyzwania

My nasze wartości opisaliśmy… za późno. Wcześniejsze próby stworzenia opisu nie uwzględniały perspektywy wszystkich osób w firmie, a więc nie oddawały tego, co najważniejsze. Bez skodyfikowania wartości, które prawdziwie spajają ludzi, niemożliwe jest budowanie spójnego zespołu - to nasze najważniejsze lesson learned. 

Wybierz dobry moment

Prace nad wartościami zaplanowaliśmy na wiosnę 2020 roku. W związku z wybuchem pandemii, pracę nad tym zagadnieniem przełożyliśmy na później - obawialiśmy się, że tak wyjątkowe okoliczności przełożą się na nieadekwatne wyniki badań wartości w zespole (np. przecenienie wartości związanych z poczuciem bezpieczeństwa czy zdrowiem). 

Współpracuj z Zarządem

Zachęć osoby zarządzające organizacją do stworzenia pola do dyskusji nad wartościami - tak, aby członkowie zespołu mogli śmiało wyrażać swoje zdanie bez obaw o jakiekolwiek konsekwencje. Z drugiej strony - zwróć uwagę na to, aby nie narzucały one nadmiernie swojej perspektywy. Upewnij się, że wypracowane wartości są okej dla osób zarządzających i są im naprawdę bliskie, aby wartości te stały się elementem dalszego kształtowania firmy. Nic lepiej nie wspiera pracy z wartościami w organizacji niż dobry przykład managementu. 

Koniecznie zaangażuj zespół!

Najczęściej wypracowaniem wartości zajmuje się zespół marketingu czy HRu. Ważne jest jednak, aby nie robił tego sam, w oderwaniu od firmowej rzeczywistości, ale aby w pracy nad stworzeniem wartości uwzględnił perspektywę wszystkich członków zespołu (nie tylko np. liderów czy managementu). Dzięki temu wartości będą realnie odpowiadać temu, co łączy i spaja zespół, a nie będą one jedynie zgrabnym, ale pustym, tekstem. 

Działaj dokładnie, ale szybko

Nasz proces opisania wartości trwał niestety bardzo długo. Realizując taki proces ponownie w przyszłości, chciałybyśmy zwrócić większą uwagę na tempo i harmonogram pracy, aby proces ten przebiegł sprawnie. Dzięki temu z pewnością prostsze byłoby uczestnictwo w nim osób niebezpośrednio zaangażowanych. 

Nie spoczywaj na laurach

Udało się Wam już stworzyć opis wartości? Super! To jednak dopiero początek przygody. Wartości firmowe powinny być obecne w codzienności firmowej, aby wyznaczać kierunek wspólnych działań. Co więcej, powinny one być co pewien czas ponownie badane, aby odzwierciedlać stan obecny, a nie być tylko reliktem przeszłości.
 

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące naszego procesu wypracowania wartości - śmiało odzywaj się do naszego People Teamu (AgataNikola, Justyna). Jeśli podzielasz nasz system wartości i chcesz dołączyć do zespołu - zajrzyj na naszą zakładkę kariera